Skip to content

8.juni på St Rita | Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham

8.juni på St Rita – EWTN Norge | 9. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Mark 12,28–34
En dag kommer en av de lovkyndige til Jesus, en som hadde hørt ordskiftet og sett hvor godt han hadde svart dem, og spør: «Hvilket er det første bud av alle?» Jesus svarer: «Det første er dette: ‘Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hug og all din kraft.’ Og det annet er: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Noe større bud enn disse finnes ikke.» Den lovkyndige svarer ham da: «Godt svart, rabbi! For det er sant som du sier, både at ‘Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham,’ og at ‘å elske Ham av hele sitt hjerte og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv’ er langt mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor forstandig han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:Nye program:
Sendeskjema EWTN Norge onsdag 7.juni
08:00 – Laudes
2.lesning matutin
Evangelieforklaring
08:30    Rosenkrans
09:00    Veien hjem

10:00    Samsending EWTN Europa

12:00    Rosenkrans
12:20    Podkast – Karmels Hage

13:00    Samsending EWTN

14:00    Messe
15:00    Rosenkrans

15:30    Samsending EWTN

18:00    Vesper
Evangelieforklaring
2.Lesing Matutin
18:30    Rosenkrans
19:00    Messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Daglig messe fra EWTN Norge

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne