Skip to content

7. februar på EWTN Norge

6.februar på EWTN Norge | 5. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Kong 10,1–10

I de dager fikk dronningen av Saba høre om Salomos ry, som skyldtes Herrens navn, og kom for å prøve ham med gåter. Hun kom til Jerusalem med store rikdommer, kameler som bar krydder, store mengder gull og edelstener. Da hun kom frem for Salomo, talte hun med ham om alt hun hadde på hjerte. Og Salomo gav henne svar på alt det hun spurte om. Det fantes ingen ting som var skjult for kongen, så han ikke kunne gi henne svar. Dronningen av Saba så nå hvor vis Salomo var, og huset han hadde bygget, rettene på hans bord, hoffmennene der de satt, tjenerne som vartet opp, og klærne deres, hans munnskjenker og de brennoffer som han bar frem i Herrens hus. Hun ble rent fra seg av undring og sa til kongen: «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom! Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten; du er både visere og rikere enn jeg har hørt. Lykkelige er dine menn, lykkelige er disse tjenere, som alltid får stå for ditt åsyn og høre din visdoml Lovet være Herren din Gud, som hadde behag i deg, så han satte deg på Israels trone! Fordi Herren alltid har Israel kjært, har han satt deg til konge, så du skal håndheve rett og rettferdighet.»

Så gav hun kongen 120 talenter gull og en stor mengde krydder og edelstener. Aldri mer er det kommet en slik mengde med krydder til landet som det dronningen av Saba gav kong Salomo. Kong Salomo gav henne alt det hun hadde lyst på og bad om, foruten det han gav henne som vanlig kongelig vennskapsgave. Så brøt hun opp og drog tilbake til sitt land med sine tjenere.

Responsoriesalme Sal 37(36),5-6.30-31.39-40

Omkved: Den rettferdiges munn taler visdom.

Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham og han skal gripe inn.
Han lar din rettferd gå frem som lyset,
han lar din rett bli som høylys dag.

Den rettferdiges munn taler visdom,
hans tunge sier det som rett er.
Han har Guds lov i sitt hjerte,
hans fot skal ikke vakle.

De rettferdiges frelse kommer fra Herren,
han er deres vern i trengselstider.
Herren hjelper og berger dem,
han frir dem fra det onde,
for de tar sin tilflukt til ham.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 7,14–23

På den tid kalte Jesus atter sammen folket og sa: «Hør på meg alle sammen, og forstå meg vel! Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan vanhellige det. Det er det som går ut av mennesket, som gjør mennesket urent.»

Men da de var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om hva lignelsen betydde. Da sa han til dem: «Så er da dere også uten forstand? Skjønner dere ikke at ingenting av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? For det kommer ikke inn i hjertet, men i maven, og derfra forsvinner det ut igjen dit det skal.» Og slik slo han fast at all mat var ren. «Men,» sa han, «det som kommer ut av et menneske, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskenes hjerter, kommer de onde tankene – utukt og tyveri, mord og utroskap, grådighet, ondskap og svik, tøylesløshet, misunnelse, spott, hovmod og et vettløst liv. Alt dette onde kommer fra menneskets indre og gjør det vanhellig.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her

Nye program:
Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne