Skip to content

6.juni på St Rita | Så gi Caesar hva Caesars er

6.juni på St Rita – EWTN Norge | 9. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Mark 12,13–17
På den tid sendte de noen av fariseerne og herodianerne for å få Jesus til å si noe de kunne felle ham på. Disse kommer da og sier: «Mester, vi vet at du er en rettskaffen mann, som klart forkynner hva som er Guds vei, uten persons anseelse og uten å skjele til noen kant. Er det nå tillatt å betale skatt til Caesar, eller ikke? Skal vi betale, eller skal vi la være?» Men han gjennomskuet deres hykleri og sa til dem: «Så dere prøver å sette meg fast? Får jeg se et pengestykke». De fant da et frem. Så spurte han: «Hvem forestiller dette bildet? Og hvem gjelder innskriften?» De svarte: «Caesar». Og Jesus sier: «Så gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er». Da ble de helt forbløffet.
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner (uke I):


Nye program:

Sendeskjema EWTN Norge tirsdag 6.juni
08:00 Laudes
08:15 2. lesning matutin
08:30 Rosenkrans
09:00 Solrun Nes | Ikonmaler

10:00 – 12:00 Samsending EWTN Europa
12:00 Rosenkrans

12:30 Samsending EWTN

14:00 Direkte Messe
15:00 Rosenkrans

15:30 Tilbedelse

18:00 Vesper
18:30 Rosenkrans
19:00 They might be saint
19:30 Stones and pearls
20:00 Samsending EWTN

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Daglig messe fra EWTN Norge

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne