Skip to content

27.oktober på St Rita – Velsignet er han som kommer i Herrens navn!

27.oktober på St Rita – EWTN Norge – 30. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Måtte glede gjennomstrømme deres hjerter som søker Herren.
Elsk Herren og den styrke han gir, søk alltid hans åsyn!

Dagens evangelium Luk 13,31–35
En dag kom noen fariseere og sa til Jesus: «Kom deg bort herfra, for Herodes tenker å drepe deg.» Men han svarte: «Hils den reven fra meg og si at jeg kommer til å drive ut demoner og helbrede syke både idag og imorgen, men at tredjedagen er jeg ved målet. Men ennå idag og imorgen og dagen derefter må jeg fortsette min vei; for det går ikke an at en profet finner døden andre steder enn i Jerusalem.»

«Jerusalem, Jerusalem, du som dreper profetene og stener dem som ble sendt til deg, hvor ofte har jeg ikke villet samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger! Men dere ville ikke. Så skal dere da stå igjen med et hus som er lagt øde. Men jeg sier dere, at meg får dere ikke å se før den dag dere sier: ‘Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 2):Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne