Skip to content

26.januar på EWTN Norge

26.januar på EWTN Norge | Den salige Eystein

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Se den mann
som skal bygge Herrens tempel;
vi er Guds medhjelpere,
dere er Guds byggverk.

Kirkebønn

Evige Gud, ved den salige biskop Eysteins hyrdetjeneste førte du ditt folk i det høye nord på dine veier. Vi ber deg, gi at vi på hans forbønn må følge din vilje og vokse i nåde. Ved vår Herre …

1.Lesning Esek 34,11–16

Så sier Herren Gud: «Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem. Likesom en gjeter er hos flokken sin og tar seg av sauene den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem hjem igjen fra alle stedene de kom til den mørke og skytunge dagen da de ble spredt.

Jeg vil hente dem fra folkene, samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Så skal jeg vokte dem på Israels fjell, i dalene og overalt hvor de ellers bor i landet. På gode beitemarker vil jeg gjete dem; på Israels høye fjell skal de ha sin havnegang. Der oppe på Israels fjell skal de roe seg på grønne voller og gå på fete beiter.

Selv vil jeg gjete sauene mine og la dem få roe seg, sier Herren Gud.

De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre, vil jeg føre tilbake. De som er skadet, vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. De fete og sterke vil jeg vokte og gjete på rett vis.»

Responsoriesalme Sal 23 (22),1–3. 4. 5. 6

Omkved: Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.

Herren er min hyrde, meg fattes intet.
Han lar meg ligge i grønne enger.
Han leder meg til hvilens vann
og gir meg nye krefter.
Han fører meg på rettferds stier
til ære for sitt navn.

Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal,
skremmer det onde meg ikke.
For du er med meg,
din kjepp og din stav, de trøster meg.

For fiendens øyne
dekker du mitt bord
og salver mitt hode med olje,
mitt beger flyter over.

Bare miskunn og det som godt er
skal følge meg alle dager,
og jeg får bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Herren;
den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 22,24–30

På den tid oppstod det en trette mellom apostlene om hvem som var den fremste.

Men Jesus sa til dem: «Kongene rår som herrer over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle ‘velgjørere’. Men slik skal det ikke være blant dere; den fremste blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er den største? Den som sitter til bords eller den som varter opp? Ikke sant, det er han som sitter til bords? Men jeg går som en tjener blant dere.

Men dere er de som har vært meg tro i alle mine prøvelser! Og dere gir jeg nå løftet om Riket, som min Far har gitt meg det: I mitt rike skal dere spise og drikke ved mitt bord, og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:
Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne