Skip to content

25.juli på EWTN Norge | Mitt beger skal dere nok få drikke

25.juli på EWTN Norge | Festen for Den hellige Jakob


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Nyheter fra CNA Europa
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Daglig messe


Klikk på bilde for å lese mer om den hellige Jakob


Da Jesus vandret langs Galilea-sjøen,
fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus,
og Johannes, hans bror, i ferd med å bøte garn,
og han kalte dem til seg.

Allmektige, evige Gud, du lot den salige Jakob være den første apostel som gav sitt liv for Evangeliet. La hans vitnesbyrd styrke din Kirke og hans forbønn bli den til vern. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 20,20–28
På den tid kom mor til Sebedeus-sønnene hen til Jesus sammen med sine sønner, og falt på kne for ham for å be ham om noe.

Han spurte henne: «Hva er det du ønsker?»

Og hun sier: «Si at mine sønner skal få sitte ved din side i ditt rike – den ene til høyre for deg, og den annen til venstre!»

Jesus svarte: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?»

De svarer: «Det kan vi.»

Da sier han til dem: «Mitt beger skal dere nok få drikke. Men hvem som skal sitte ved min høyre og min venstre side, det er det ikke min sak å avgjøre: Det vil bli slik som min Far har bestemt.»

De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbragt på de to brødrene.

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet hvordan folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Slik er nemlig Menneskesønnen kommet: Ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for de mange.»
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Tidebønner:Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Nyheter fra CNA Europa
Pope meets with head of World Health Organization
WYD2023: Pilgrims cycle to Lisbon; pope to receive bicycles upon arrival 
Jesuit superior blames ‘Vatican norms’ for blocking harsher penalties for Rupnik


Se EWTN Norge

Sendeskjema EWTN Norge 25.juli
00:00 New! EWTN News Nightly
00:30 Life is Worth Living, War Against Affluence
01:00 Daily Mass
02:00 New! Journey Home, Chris Moellering
03:00 EWTN News Nightly
03:30 The Holy Rosary with Mother Angelica, Joyful Mysteries
04:00 World Over, Armenia in Crisis, Sound of Freedom, Crime of Child Trafficking
05:00 Women of Grace, Women & The Word, Pt. 1
05:30 Real Life Catholic, Pilgrims in Poland
06:00 Daily Mass
07:00 Journey Home, Chris Moellering
08:00 EWTN News Nightly
08:30 The Monastic Voice
09:00 Living The Mass: The Missionaries of The Poor
10:00 Lord, Have Mercy, Answering Common Objections
10:30 Work Out Your Salvation! The Theology of Faithfulness to Daily Duty, Be Faithful to Your Daily Duty, Pt. 1
11:00 The Philosophers’ Bench, The Culture of Death and The Culture of Life
11:30 Life is Worth Living, War Against Affluence
12:00 Path to Rome: St. Paul’s Captivity Epistles, Paul’s Letter to Timothy
12:30 Church and The Poor, Nothing Can Replace Presence
13:00 Chaplet of St. Michael
13:30 The Holy Land Rosary, Sorrowful Mysteries
13:49 The Litany of the Most Holy Name of Jesus
14:00 Daily Mass
15:00 New! Holy Rosary and Devotions with The Franciscan Missionaries of The Eternal Word
15:30 Discovering James-Saint of The Way
16:30 Mother Angelica Live Classics, God As Father
17:30 Inside The Bible, Tod, Jud, Ester, Job, 1&2 Mac
18:00 Daily Mass
19:00 New! Women of Grace, Women & The Word, Pt. 2
19:30 EWTN Pro-Life Weekly
20:00 New! Scripture and Tradition with Fr. Mitch Pacwa, Wheat and Tares Pt. 17
21:00 Chaplet of Divine Mercy
21:20 New! Live Adoration from EWTN Chapel
21:30 The Holy Rosary with Mother Angelica, Sorrowful Mysteries
22:00 The Roamin’ Catholic, God Bless You
22:30 Adventure Catechism, What Is The Sacrament of Holy Orders? What Is The Anointing of The Sick and The Last 4 Things
22:45 Lukas Storyteller, Saint Luke and The Call to Be a Saint
23:00 New! The Choices We Face, The Fruit of Faithfulness
23:30 Notre Dame du Cap

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Dagens on demand forslag fra EWTN

Klikk på bilde for å se filmen Faith of Our Fathers

 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Daglig messe

https://www.youtube.com/watch?v=Lbfj_drPZkI

 


Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne