Skip to content

23.januar på EWTN Norge

24.januar på EWTN Norge | 3. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Syng en ny sang for Herren, syng for Herren, all jorden!
Høyhet og herlighet utgår fra ham,
i hans helligdom er makt og skjønnhet.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, styr våre handlinger etter din vilje, så vi i din elskede Sønn kan bli rike på gode gjerninger. Ved vår Herre …

1.Lesning 2 Sam 7,4–17

I de dager kom Herrens ord til profeten Natan og det lød så: «Gå og si til min tjener David: Så sier Herren: Skulle du bygge et hus for meg til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt og til denne dag, men jeg har vandret om med et telt som bolig. Har jeg i hele den tid jeg vandret om med israelittene, noen gang sagt til en av Israels dommere som jeg satte til å vokte mitt folk Israel: Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Derfor skal du si til min tjener David: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg, og jeg vil la deg vinne et navn så stort som bare de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. Det skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer, og voldsmenn skal ikke plage det som i gamle dager.

Slik har det vært siden den tid da jeg satte dommere over mitt folk Israel. Men deg har jeg gitt fred for alle dine fiender. Og nå forkynner Herren deg at han vil bygge deg et hus. Når din tid er til ende, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg la din sønn og ætling stå frem som din efterfølger, og jeg vil stadfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid;. Jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn for meg. Når han gjør noe som er ondt, vil jeg tukte ham med menneskers ris og manns slag. Men min troskap mot ham skal jeg ikke gi opp, slik som jeg gjorde med Saul, da jeg lot ham vike for deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal alltid stå fast for mitt åsyn, og din trone skal stå støtt til evig tid.» Alle disse ord, hele denne åpenbaring, bar Natan frem for David.

Responsoriesalme Sal 89(88),4-5.27-28.29-30

Omkved: Min trofasthet mot ham bevarer jeg evig.

Med min utvalgte sluttet jeg en pakt,
svor David min tjener en ed.
Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid.
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.

Han skal rope til meg:
Du er min far, min Gud og min frelses klippe.
Ja, jeg vil gjøre ham til den førstefødte,
til den høyeste blant kongene på jorden.

Min trofasthet mot ham bevarer jeg evig.
Min pakt med ham skal stå fast.
Hans ætt vil jeg holde oppe til evig tid,
hans trone så lenge himmelen er til.

Evangelievers

Halleluja. Seden er Guds ord og såmannen Kristus; alle som finner ham får det evige liv i eie. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 4,1–20

På den tid tok Jesus på ny til å undervise ute ved sjøen. Det strømmet da sammen en så veldig menneskemengde at han måtte gå ombord i en båt og sette seg der, mens mengden sto inne på land. Da underviste han dem om mange ting ved hjelp av lignelser og sa:

«Hør! En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på stenet mark, hvor det knapt fantes jord, og skjøt fort i været på den skrinne marken, men da solen steg høyere, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt også blant tistler, som skjøt opp og kvalte det før det nådde å modnes. Men noe falt i god jord, og det både vokste opp og bar grøde – tredve, seksti, ja hundre foll.» Og han la til: «Den som har ører å høre med, han høre!» Men da de var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham om forklaringen på lignelsen. Han svarte da: «Dere er det gitt å få del i Guds rikes mysterium. Men de som står utenfor, får alt i gåter, slik at de skal se og se og ingenting oppfatte, høre og høre uten å forstå – om de da ikke vender om og får tilgivelse.» Og så sier han: «Forstår dere ikke denne lignelsen, hvorledes skal dere da kunne forstå de andre? Det er budskapet bonden sår. Det såkornet som faller ved veikanten, står for dem som budskapet nok blir sådd i, men ikke før har de hørt det, så kommer Satan og snapper det vekk. Det som ble sådd på stengrunnen, gjelder dem som lytter til budskapet i øyeblikket og tar imot det med glede, men ikke har noen røtter; Det er de flyktige av sinn, som faller fra så snart det kommer trengsler eller forfølgelser for budskapets skyld. Så har vi det som ble sådd blant tistler. Det er de som nok hører budskapet, men denne verdens bekymringer, rikdommens glimmer og lyst til alle andre ting trenger inn og kveler det, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i god jord, det er de som lytter til budskapet og tar imot det; og de bærer frukt, – tredve, seksti, ja hundre foll.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne