Skip to content

21.desember på EWTN Norge

21.desember på EWTN Norge | 3. uke i advent, torsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeDirekte rosenkrans mandag til fredag kl 12.00

Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Herren som skal herske, kommer snart,
og hans navn skal være Emmanuel,
for Gud er med oss.

Kirkebønn

Herre, lytt med godhet til ditt folks bønner. La oss som gledes over din enbårne Sønns fødsel, få motta det evige livs lønn når han kommer i herlighet, han som lever og råder…

1.Lesning Høys 2,8–14

Hør, der er min venn! Se, der kommer han springende over fjellene, han hopper over haugene. Min venn er lik et rådyr eller en ung hjort. Se, der står han bak veggen. Han kikker inn, gjennom gitteret ser han inn. Min venn roper og sier til meg:

Stå opp, min kjære, min fagre, kom ut! For nå er vinteren omme, og regnet er borte – det fór sin vei. Blomster kommer til syne på marken, sangens glade tid er inne, turtelduens røst kan høres i vårt land. Fikentreets frukt tar til å modnes, vinrankens blomster dufter. Stå opp, min kjære, min fagre, kom ut! Du min due i bergrevnen, i fjellveggens ly! La meg se din skikkelse, la meg høre din røst! For din røst er blid og din skikkelse fager.

Responsoriesalme Sal 33(32),2-3.11-12.20-21

Omkved: De rene av hjerte skal love Herren.

Lov Herren med citar,
lovsyng ham til tistrenget harpe.
Syng en ny sang for Herren,
spill for ham med frydesang.

Herrens råd står fast for evig,
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.

Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Vårt hjerte fryder seg i ham.
Hans hellige navn er vår tilflukt.

Evangelievers
Halleluja. Soloppgang, du stråle fra det evige lys og rettferds sol: Kom og skinn for dem som bor i mørke og dødens skygge. Halleluja.

Dagens evangelium Luk 1,39–45

I de dager skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne. Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst: «Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Inkvisisjonen | Gutta på tur dag 3

Bli med Peder og Johannes på pilgrimstur mot Nidaros. Peder og Johannes har ankommet Granavollen. De har gått i vakkert og velholdt bondelandskap og feiret

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis Av Courtney Mares Den nasjonale eukaristiske kongressen ble avsluttet søndag med en messe på Indianapolis Lucas Oil Stadium der titusenvis

Mer nyheter

Bidrag etter emne