Skip to content

19.juni på EWTN Norge | Øye for øye, tann for tann

19.juni på St Rita – EWTN Norge | 11. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Dagens evangelium Matt 5,20–26
På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye, tann for tann.’ Men jeg sier dere at dere ikke skal gjengjelde angrep. Tvert imot, – om noen slår deg på ditt høyre kinn, vend også det andre til; om en stevner deg for retten for å få din kjortel, så la ham få kappen med; om noen tvinger deg til å gjøre tjeneste én mils vei, så følg to mil med ham. Til den som ber deg skal du gi; den som vil låne av deg skal du ikke vende ryggen».
(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:

Nye program:

Sendeskjema EWTN Norge tirsdag 13.juni

08:00 – Laudes
2.lesning matutin
08:30    Rosenkrans
09:00    Catholic Sphere
09:30    Vaticano
10:00   World Over
11:00    Catholics Come Home
11:30 Rosenkrans
12:30   Bob and Penny Lord Present – Miracles of the Eucharist in Ferrara
13:00    Angelus with Mother Angelica and the Nuns of Our Lady of Angels
13:05    Reflections with Fr. Leo Clifford
13:15  The Litany of the Most Precious Blood of Jesus
13:30    The Holy Rosary with Mother Angelica
14:00    Daglig messe
15:00    Rosenkrans

Samsending med EWTN Europa

18:00    Vesper
2.Lesing Matutin
18:30   Rosenkrans
19:00   Messe

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Støtt vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne