Skip to content

18.desember på EWTN Norge

18.desember på EWTN Norge | 3. uke i advent, mandag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans mandag til fredag kl 12.00


Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Kristus, vår konge, kommer.
Han er det Guds lam som Johannes forkynte.

Kirkebønn

Allmektige Gud, fra Adams tid har vi trellet under syndens åk. Nå ber vi deg: Sett oss fri ved din enbårne Sønns fødsel, som gir oss nytt håp, han som lever og råder…

1.Lesning Jer 23,5–8

Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse frem i Davids ætt. Han skal være konge og rå med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

Derfor skal dager komme, lyder ordet fra Herren, da de ikke lenger skal si: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt,» men: «Så sant Herren lever, han som førte efterkommeme av Israels ætt hjem fra landet i nord,» og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på sin egen jord.

Responsoriesalme Sal 72(71),1-2.12-13.18-19

Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.

Gud gi kongen din rett,
kongesønnen din rettferd,
så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

Han frir den fattige ut av den mektiges hånd,
den ringe som savner en hjelper.
Han sparer de små og ringe
og frelser den fattiges sjel.

Lovet være Israels Gud,
han som alene gjør under.
Evig signet hans hellige navn.
Hans ære fylle all jorden.

Evangelievers
Halleluja. Fyrste for Israels hus, som gav Moses loven på Sinai: Kom, strekk ut din arm og forløs oss. Halleluja.

Dagens evangelium Matt 1,18–2

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til:

Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de ennå ikke var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. Josef, hennes husbond, var en rettskaffen mann; han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille seg fra henne i all stillhet. Men som han gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.» – Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som Herren forkynte ved profeten:

«Jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel» (det betyr: «Gud med oss»). Og da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde befalt ham, og førte sin hustru hjem til seg.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne