Skip to content

13.januar på EWTN Norge

13.januar på EWTN Norge | 1. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

1.Lesning 1 Sam 9,1–4.17–19;10,1a

Det var en mann av Benjamins stamme som het Kisj. Han var sønn av Abiel, sønn av Seror, sønn av Bekorat, sønn av Afiak, som var fra Benjamin. Kisj var en velstående mann. Han hadde en sønn som het Saul, en ung og vakker mann. Det fantes ingen i Israel som var vakrere enn han, og han var et hode høyere enn alle andre.

En gang kom det bort noen eselhopper for Kisj, Sauls far. Da sa han til sin sønn: «Ta med deg en av tjenesteguttene, og dra avsted og let efter eselhoppene!» De drog over Efraimheiene og gjennom Sjalisjabygden, men fant dem ikke. Så drog de gjennom Sja’alimbygden, men eslene var ikke der heller. Siden drog de gjennom Benjaminlandet, men fant dem ikke. Da Samuel fikk øye på Saul, sa Herren til ham: «Se, det er mannen jeg talte til deg om. Han skal styre mitt folk.»

Saul gikk bort til Samuel midt i porten og sa: «Kan du si meg hvor seeren bor?» Samuel svarte Saul: «Jeg er seeren. Gå foran meg opp på haugen. Dere skal spise sammen med meg i dag, så kan du dra avsted i morgen, og da skal du få greie på alt det du gjerne vil vite.»

Samuel tok en krukke med olje og helte oljen ut over hans hode. Han kysset ham og sa: «Nå har Herren salvet deg til fyrste over sitt folk Israel, og du skal herske over Herrens folk og fri det fra dets fiender på alle kanter.»

Responsoriesalme Sal 21(20),2-3.4-5.6-7

Omkved: Herre, kongen fryder seg over din styrke.

Herre, kongen fryder seg over din styrke,
din frelse fyller ham med jublende glede.
Du har oppfylt hans hjertes ønske
og ikke avslått hans lebers bønn.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke,
du satte en krone av gull på hans hode.
Han bad deg om liv, og du gav ham det,
en rekke av dager uten ende.

Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp,
med glans og prakt har du omgitt ham.
Du har satt ham til velsignelse for alle tider.
Du fyller ham med glede for ditt åsyn.

Dagens evangelium Mark 2,13–17

På den tid gikk Jesus ut igjen, ned langs sjøen; men hele mengden kom efter ham, og han talte til dem der ute. Idet han gikk forbi tollboden, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte der. Han sier til ham: «Følg meg.» Og han reiste seg og fulgte Jesus.

En gang Jesus satt til bords hjemme hos ham, var det også en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som spiste sammen med Jesus og hans disipler (for det var nå mange som hadde sluttet seg til ham). Men da fariseernes lovkyndige så at han satt til bords med tolloppkrevere og syndere, bemerket de til hans disipler: «Han spiser sammen med tolloppkrevere og syndere!» Men Jesus hørte det og svarte: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her

Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Inkvisisjonen | Gutta på tur dag 3

Bli med Peder og Johannes på pilgrimstur mot Nidaros. Peder og Johannes har ankommet Granavollen. De har gått i vakkert og velholdt bondelandskap og feiret

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis Av Courtney Mares Den nasjonale eukaristiske kongressen ble avsluttet søndag med en messe på Indianapolis Lucas Oil Stadium der titusenvis

Mer nyheter

Bidrag etter emne