Skip to content

12.desember på EWTN Norge

12.desember på EWTN Norge | 2. uke i advent, tirsdag


Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans hver dag kl 12.00


Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Messe med pave Frans | kl 18.00

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Se, Herren kommer, og alle hans hellige med ham;
og på den dag skal et stort lys bryte frem.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som har forkynt din frelse for all jorden, lær oss å vente med glede på Frelserens fødsel, han som lever og råder…

1.Lesning Jes 40,1–11

Trøst, ja trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes tunge trelldom er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder!

Hør, det er en som roper i ørkenen: Rydd vei for Herren, lag gjennom ødemarken en kongsvei for vår Gud! Hver en dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes ut. Bakket land skal bli flat mark og berghamrene til en slette. Herrens herlighet skal åpenbares, alt som er kjød, skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn.

Hør, det er en som sier: «Forkynn!» Jeg svarte: «Hva skal jeg forkynne?» «Alt som er kjød, er som gress, all dets skjønnhet som markens blomst. Gresset tørker bort, og blomsten visner, men vår Guds ord står fast for evig.»

Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop høyt med kraftig røst, Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til byene i Juda: «Nå kommer deres Gud!» Se, Herren din Gud kommer, full av kraft, hans arm gir ham herrevelde. De han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham. Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene med sin arm. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt.

Responsoriesalme Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13

Omkved: Se, Herren deres Gud kommer med velde.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn,
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Forkynn for hedninger hans ære,
hans under for alle folk.
Si til folkene, Herren er konge,
han dømmer folkene med rettferd.

Himmelen glede seg, jorden juble,
havet bruse i all sin fylde,
marken juble og alt den bærer.

Hvert tre i skogen rope av fryd
for Herrens åsyn, for han kommer.
Han kommer for å dømme jorden,
han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Herrens dag er nær; se, han kommer for å frelse oss. Halleluja.

Dagens evangelium Matt 18,12–14

På den tid sa Jesus til disiplene: «Hva mener dere, – om en mann eier hundre sauer, og en av dem går seg bort: Lar han ikke da de niognitti bli tilbake oppe i fjellet, for å gi seg på leting efter den ene som er blitt borte? Og skjer det så at han finner den igjen, da er én ting viss: At han blir mere glad for denne ene, enn for de niognitti som ikke var gått vill. – Og på samme måte er det med den Far dere selv har i himlene: Heller ikke han vil se en eneste av sine små gå tapt.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for advent uke 2
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge


Program på norsk fra kl 08:30-09:30, 13.00-14.0 og 17.30 – 21.00
Rosenkrans kl 08.30 og 17.30

Sendingene fra EWTN Norge er testsendinger, endringer kan forekomme.


Dagens on demand forslag fra EWTN

 

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne