Skip to content

11.januar på EWTN Norge

11.januar på EWTN Norge | 1. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

1.Lesning 1 Sam 4,1–11

I de dager drog israelittene ut for å gå til strid mot filisterne. De slo leir ved Eben-Eser, mens filisterne hadde leiret seg ved Afek. Filisterne fylket sin hær mot israelittene, og striden bredte seg. Israel ble slått av filisterne, og det falt omkring fire tusen mann i fylkingen på slagmarken. Da folket kom tilbake til leiren, sa de eldste i Israel: «Hvorfor lot Herren oss lide nederlag mot filisterne i dag? La oss hente Herrens paktkiste i Sjilo, så han kan komme hit og være blant oss og redde oss fra våre fiender.» Så sendte folket bud til Sjilo, og de hentet paktkisten som tilhører Herren, hærskarenes Gud, han som troner over kjerubene. De to Eli-sønnene, Hofni og Pinhas, fulgte Guds paktkiste.

Da Herrens paktkiste kom til leiren, satte hele Israel i et jubelrop som var så sterkt at jorden skalv. Filisterne hørte ropet og sa: «Hva betyr dette høye jubelrop i hebreernes leir?» De fikk vite at Herrens paktkiste var kommet dit. Da ble de redde, for de tenkte: «Gud er kommet til leiren.» Og de sa: «Ve oss! Slikt har aldri hendt før. Ve oss! Hvem skal berge oss fra denne veldige Gud? Dette er jo den gud som sendte alle slags plager over egypterne i ørkenen. Men ta mot til dere, filistere, og opptre som menn, så dere ikke skal komme til å trelle for hebreerne som de har trellet for dere! Mann dere opp og gå til strid!» Så gikk filisterne på, og israelittene tapte og flyktet hjem, hver til sitt. Mannefallet var meget stort; det falt tretti tusen fotfolk av Israels hær. Guds paktkiste ble tatt, og begge Elis sønner, Hofni og Pinhas, mistet livet.

Responsoriesalme Sal 44(43),10-11.14-15.24-25

Omkved: Vis oss, Herre, din makt og miskunn.

Du har forkastet oss og latt oss bli til skamme,
du drar ikke ut med våre hærer.
Du lar oss vike for våre fiender
og våre avindsmenn tar seg bytte.

Du gjør oss til hån for våre naboer,
til spott og spe for dem som bor omkring oss.
Du gjør oss til et ordsprog blant hedningene,
de ryster på hodet av oss blant folkene.

Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre?
Våkn opp! Forkast oss ikke for evig.
Hvorfor skjuler du ditt åsyn,
glemmer vår elendighet og vår trengsel.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 1,40–45

På den tid kom det en spedalsk til Jesus, bønnfalt ham på kne om hjelp og sa: «Dersom du vil, kan du gjøre meg ren!» Jesus ble harm. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten, og mannen var ren. Men efterpå formante Jesus ham i strenge ordelag og sendte ham straks bort med den beskjed: «Se til at du ikke lar noen få vite noe; bare gå og vis deg for presten, og frembær det offeret for renselsen som Moses har påbudt til vidnesbyrd for dem.» Men mannen gikk avsted og gav seg til å fortelle vidt og bredt om det som var hendt, slik at Jesus ikke lenger kunne gå åpenlyst inn i noen by, men måtte holde til ute på landet, langt unna folk. Men de fortsatte å komme til ham alle vegne fra.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her

Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne